UCHWAŁY RADY OSIEDLA KADENCJI 2009-2013
Uchwała III/07/09 - diet dla członków Zarządu Osiedla Oporów;
Uchwała III/07/09 - uzasadnienie;
Uchwała IV/08/09 - przyjęcia środków otrzymanych w ramach dotacji;
Uchwała V/09/09 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Karmelkowa 66;
Uchwała V/10/09 - przyjęcia środków otrzymanych w ramach dotacji i przesunięć w planie;
Uchwała VI/11/09 - przyjęcia środków na Piknik Oporowski;
Uchwała VI/12/09 - zmian w planie finansowym na rok 2009;
Uchwała VIII/13/09 - przyjęcia środków otrzymanych w ramach dotacji;
Uchwała VIII/14/09 - przyjęcia projektu planu finansowego na rok 2010;
Uchwała IX/15/10 - diet dla członków Zarządu Osiedla Oporów;
Uchwała IX/15/10 - uzasadnienie;
Uchwała IX/16/10 - przyjęcia planu finansowego na rok 2010;
Uchwała IX/16/10 - załącznik;
Uchwała IX/17/10 - przyjęcia dotacji otrzymanych w roku 2010;
Uchwała IX/18/10 - przyjęcia sprawozdania za rok 2009;
Uchwała IX/18/10 - załącznik;
** Uchwała X/19/10 - opinia w sprawie lokalizacji przystanku na żądanie linii autobusowych A i 125;
Uchwała XI/20/10 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Mokronoska 2;
Uchwała XI/21/10 - zmian w planie finansowym na rok 2010;
Uchwała XI/21/10 - załącznik;
Uchwała XII/22/10 - lokalizacji przystanku na żądanie przy Al. Piastów;
Uchwała XII/23/10 - koncesji na sprzedaż alkoholu - al. Piastów 30;
Uchwała XII/24/10 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Balazaka 95A;
Uchwała XIII/25/10 - sprzedaży lokali komunalnych w budynku przy al. Piastów 30;
Uchwała XIV/26/10 - sprzedaży lokali komunalnych w budynku przy al. Piastów 30;
Uchwała XIV/27/10 - tymczasowej organizacji komunikacji miejskiej (lokalizacja przystanków) w okolicy pętli Aleja Piastów;
Uchwała XV/28/10 - planowanych inwestycji komunikacyjnych mających wpływ na natężenie i bezpieczeństwo ruchu na terenie Osiedla Oporów;
** Uchwała XV/29/10 - dot. sieci szkół i przedszkoli - zeskanować!;
Uchwała XVII/30/10 - zmian w planie finansowym na rok 2010;
Uchwała XVII/30/10 - załącznik;
Uchwała XVII/31/10 - koncesji na sprzedaż alkoholu - ul. Wiejska 34;
Uchwała XVII/32/10 - koncesji na sprzedaż alkoholu - ul. Solskiego 8;
Uchwała XVII/33/10 - koncesji na sprzedaż alkoholu - al. Piastów 30;
Uchwała XVIII/34/10 - zmian w planie finansowym na rok 2010;
Uchwała XVIII/34/10 - załącznik;
Uchwała XVIII/35/10 - przyjęcia środków finansowych;
Uchwała XIX/36/11 - przyjęcia planu finansowego na rok 2011;
Uchwała XIX/36/11 - załącznik;
Uchwała XIX/37/11 - diet dla członków Zarządu Osiedla Oporów;
Uchwała XIX/37/11 - uzasadnienie;
Uchwała XIX/38/11 - wygaśnięcia mandatu radnej Agaty Spławińskiej;
Uchwała XX/39/11 - sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2010;
Uchwała XX/39/11 - załącznik;
Uchwała XXI/40/11 - wygaśnięcia mandatu radnej Reginy Liszki;
Uchwała XXII/41/11 - koncesji na sprzedaż alkoholu - ul. Wiejska 34;
Uchwała XXIII/42/11 - akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych;
Uchwała XXIII/43/11 - kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów;
Uchwała XXIII/44/11 - progów spowalniających przy Alei Piastów;
Uchwała XXIII/45/11 - oznakowania przejść dla pieszych na Alei Piastów;
Uchwała XXIII/46/11 - ustawienia ławki przy ul. Karmelkowej;
Uchwała XXIII/47/11 - zabytkowego dworku przy ul. Wiejskiej 7
Uchwała XXIV/48/11 - zmian w planie finansowym 2011
Uchwała XXIV/48/11 - załącznik;
Uchwała XXIV/49/11 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Balzaka 22
Uchwała XXIV/50/11 - ruchu jednokierunkowego na ul. Jutrzenki
Uchwała XXV/51/11 - wniosku o dofinansowanie Klubu Seniora w roku 2012
Uchwała XXV/51/11 - załącznik;
Uchwała XXV/52/11 - wniosku o dofinansowanie Wigilii osiedlowej w roku 2012
Uchwała XXV/52/11 - załącznik;
Uchwała XXV/53/11 - wniosku o dofinansowanie Pikniku osiedlowego w roku 2012
Uchwała XXV/53/11 - załącznik;
Uchwała XXV/54/11 - wniosku o dofinansowanie Biuletynu osiedlowego w roku 2012
Uchwała XXV/54/11 - załącznik;
Uchwała XXV/55/11 - przyjęcia propozycje rozwiązań w systemie odbioru odpadów komunalnych z terenów o przewadze zabudowy jednorodzinnej
Uchwała XXV/55/11 - załącznik
Uchwała XXV/56/11 - przyjęcia dofinansowania z CIRS na rok 2011
Uchwała XXV/57/11 - uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Ulicy Harcerskiej
Uchwała XXV/58/11 - zmniejszenia uciążliwości obsługi budowy przy ul. Dożynkowej dla mieszkańców
**Uchwała XXVI/59/11 - koncesji na sprzedaż alkoholu - ul. Balzaka ????
Uchwała XXVI/60/11 - opinii nt. dojazdu na teren inwestycji przy ul. J. Dzierżonia 16
Uchwała XXVI/61/11 - zmian w planie finansowym na rok 2011
Uchwała XXVI/61/11 - załącznik;
Uchwała XXVII/62/11 - odwołania Zbiginiewa Rudnika z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Uchwała XXVII/63/11 - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Uchwała XXVII/64/11 - wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Rudnika
Uchwała XXVII/65/11 - wniosku o dofinansowanie Klubu Seniora w roku 2012
Uchwała XXVII/65/11 - załącznik;
Uchwała XXVII/66/11 - wniosku o dofinansowanie Wigilii osiedlowej w roku 2012
Uchwała XXVII/66/11 - załącznik;
Uchwała XXVII/67/11 - wniosku o dofinansowanie Pikniku osiedlowego w roku 2012
Uchwała XXVII/67/11 - załącznik;
Uchwała XXVII/68/11 - wniosku o dofinansowanie Biuletynu osiedlowego w roku 2012
Uchwała XXVII/68/11 - załącznik;
Uchwała XXVII/69/11 - wniosku o dofinansowanie klubu młodzieżowego w roku 2012
Uchwała XXVII/69/11 - załącznik;
Uchwała XXVII/70/11 - zmian w planie finansowym na rok 2011
Uchwała XXVII/70/11 - załącznik;
Uchwała XXVIII/71/11 - odwołania Dawida Żaka z funkcji Przewodniczącego Rady
Uchwała XXVIII/72/11 - wyboru Przewodniczącego Rady
Uchwała XXVIII/73/11 - ruchu ciężkiego na terenie osiedla Oporów
Uchwała XXIX/74/11 - wniosku o zamontowanie biletomatu MPK
Uchwała XXX/75/11 - zmian w planie finansowym na rok 2011
Uchwała XXX/75/11 - załącznik;
Uchwała XXXI/76/12 - przyjęcia planu finansowego na rok 2012
Uchwała XXXI/76/12 - załącznik;
Uchwała XXXII/77/12 - miejskiego programu ograniczającego problem odpadów ogrodowych
Uchwała XXXII/78/12 - sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2011
Uchwała XXXII/78/12 - załącznik;
** Uchwała XXXIII/79/12 - diet dla członków Zarządu Osiedla Oporów; Uchwała uchylona uchwałą XXXIV/80/12
** Uchwała XXXIII/79/12 - uzasadnienie; Uchwała uchylona uchwałą XXXIV/80/12
Uchwała XXXIV/80/12 - diet dla członków Zarządu Osiedla Oporów
Uchwała XXXIV/80/12 - uzasadnienie;
Uchwała XXXIV/81/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - przy skrzyżowaniu al. Piastów i ul. Karmelkowej (obok stacji transformatorowej);
Uchwała XXXIV/82/12 - ruchu jednokierunkowego na fragmencie ul. Jutrzenki
Uchwała XXXIV/83/12 - udostępnienia terenu byłego kąpieliska przy ul. Harcerskiej
Uchwała XXXIV/84/12 - dojazdu do terenu DCHRS od strony ul. Tynieckiej
Uchwała XXXV/85/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Karmelkowa 29
Uchwała XXXVI/86/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Mokronoska 2
Uchwała XXXVI/87/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Ostroroga 4
Uchwała XXXVI/88/12 - zmian w planie finansowym na rok 2012
Uchwała XXXVI/88/12 - załącznik;
Uchwała XXXVIII/89/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Karmelkowa 66
Uchwała XXXVIII/90/12 - wniosku inwestycyjnego na fragmencie ul. H. Balzaka
Uchwała XXXVIII/91/12 - sieci przedszkoli i szkół publicznych
Uchwała XXXVIII/92/12 - reklamacji prac wykonanych w ramach inwestycji Oporów II
Uchwała XXXVIII/93/12 - remontu rzeźb nad rzeką Ślęzą
Uchwała XXXVIII/94/12 - przebudowy skrzyżowania w ciągu Drogi Wojewódzkiej Nr 347 (Avicenny/Mokronoska/Wiejska)
Uchwała XXXVIII/95/12 - planowanej przeprawy łączącej al. Piastów i ul. Racławicką
Uchwała XXXIX/96/12 - nawożenia ziemi na teren przy rzece Ślęzie
Uchwała XXXIX/97/12 - wycięcia drzew przy ul. Solskiego 46/48
Uchwała XXXIX/98/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Balzaka 22A
Uchwała XXXIX/99/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Balzaka 95A
Uchwała XL/100/12 - drogi rowerowej na Alei Piastów
Uchwała XL/101/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie Pikniku Oporowskiego w roku 2013
Uchwała XL/101/12 - załącznik
Uchwała XL/102/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie Klubu Seniora w roku 2013
Uchwała XL/102/12 - załącznik
Uchwała XL/103/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie Biuletynu Oporowskiego w roku 2013
Uchwała XL/103/12 - załącznik
Uchwała XL/104/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie Wigilii osiedlowej w roku 2013
Uchwała XL/104/12 - załącznik
Uchwała XL/105/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie Biegu Grabiszyńsko-Oporowskiego w roku 2013
Uchwała XL/105/12 - załącznik
Uchwała XL/106/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie klubu młodzieżowego w roku 2013
Uchwała XL/106/12 - załącznik
Uchwała XL/107/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie turnieju sportowego w roku 2013
Uchwała XL/107/12 - załącznik
Uchwała XL/108/12 - przyjęcie wniosku o dofinansowanie wyborów Miss Oporowa w roku 2013
Uchwała XL/108/12 - załącznik
Uchwała XLII/109/12 - utworzenia przystanku linii 325 w rejonie skrzyżowania Wiejska/Avicenny
Uchwała XLII/110/12 - koncesji na sprzedaż alkoholu - Solskiego 46/48
Uchwała XLII/111/12 - zmian w planie finansowym na rok 2012
Uchwała XLII/111/12 - załącznik
Uchwała XLIII/112/13 - przyjęcia planu finansowego na rok 2013
Uchwała XLIII/112/13 - załącznik
Uchwała XLIV/113/13 - wybór nowych członków zarządu
Uchwała XLIV/114/13 - Wniosku o wskazanie Kąpieliska Oporów do organizacji World Games 2017
Uchwała XLIV/115/13 - zmian w planie finansowym na rok 2013
Uchwała XLIV/115/13 - załącznik
Uchwała XLIV/116/13 - Wniosku o postawienie biletomatu na Oporowie
Uchwała XLIV/117/13 - Przyjęcia Sprawozdania z działalności Samorządu Osiedla
załącznik do 117 ???
Uchwała XLIV/118/13 - koncesji na sprzedaż alkoholu - al. Piastów 20
Uchwała XLV/119/13 - zmiany lokalizacji progów zwalniających na ul. Bukowskiego
Uchwała XLVI/120/13 - koncesji na sprzedaż alkoholu - ul. Wiejska 34
Uchwała XLVI/121/13 - Wniosków do Obywatelskiego Budżetu Wrocławia

Głosy oddane przez radnych Rady Osiedla Oporów na poszczególne uchwały.
Legenda: + za, - przeciw, wstrz wstrzymał(a), nb nieobecny(a).
Głosowania w sprawach personalnych są tajne.